Gi lyd fra deg!
Vi vil at alle skal ha en Happy Workday. Våre møter er kostnadsfrie, og det finnes alltid en spesialist tilgjengelig i ditt område. Legg igjen din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg!
Jeg er ikke en robot!
Du må godkjenne før du sender!
Jeg samtykker i at Rahmqvist kan administrere mine personopplysninger i samsvar med databeskyttelsesforordningen (GDPR). Jeg aksepterer også Rahmqvists retningslinjer for databeskyttelse
Takk [name], vi kontakter deg så snart som mulig.

Hvordan vi håndterer dine personlige data

For å kunne tilby deg våre produkter og tjenester, må vi behandle dine personopplysninger. Vi beskytter ditt privatliv og samler ikke inn mer informasjon enn vi trenger. Vi vil aldri utlevere din informasjon til tredjepart med mindre samtykke er innhentet.

Det er viktig at du leser og forstår vår policy for databeskyttelse før du bestiller eller bruker tjenestene våre. Vi tar ansvar for at personopplysninger behandlet av Rahmqvist bare brukes til det tiltenkte formålet og er beskyttet mot uautorisert tilgang. Denne personvernregelen gjelder generelt for alle Rahmqvists digitale kanaler. Hvis du har spørsmål om vår policy for databeskyttelse, kan du alltid kontakte oss på info@rahmqvist.no

Ved å bruke skjemaer på nettstedet godtar du vår policy for databeskyttelse og vår behandling av dine personopplysninger. Du erkjenner også at Rahmqvist bruker elektroniske kommunikasjonskanaler for å kommunisere og sende informasjon til deg. Her forklarer vi hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger. Vi beskriver også hvilke rettigheter du har.

Hva er personlig informasjon?

Personopplysninger er all informasjon som kan være direkte eller indirekte, sammen med andre data, knyttet til en levende fysisk person. Dette betyr data som navn og kontaktinformasjon, personnummer, IP-adresser, konkurranseoppføringer.

Innsamling og bruk av data

Innsamling og bruk av data

Denne databeskyttelsespolicyen dekker alle data vi samler inn, for eksempel fra nettsteder, sosiale medier, apper, kontakt via telefon eller e-post og på arrangementer / messer.

Juridisk grunnlag og legitime interesser for behandling av personopplysninger

Rahmqvist behandler alltid dine personlige opplysninger i samsvar med gjeldende lov. Vi behandler dine personopplysninger når det er nødvendig å inngå en avtale med deg eller svare på kundeserviceforespørselen din og når vi har en annen legitim og berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger, for eksempel en interesse i å markedsføre oss til besøkende på våre digitale kanaler eller en interesse for å utvikle våre digitale kanaler. Hvis Rahmqvist behandler dine personopplysninger for et hvilket som helst formål som krever ditt samtykke etter gjeldende lov, vil vi innhente ditt samtykke på forhånd.

Vil vi dele din informasjon?

Rahmqvist vil aldri selge dine personlige opplysninger til tredjepart uten ditt samtykke. Noen ganger deler vi dine personlige opplysninger med leverandører eller underleverandører for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi overholder juridiske, tekniske og organisatoriske krav for å sikre at informasjonen din blir håndtert trygt.

Hvor behandler vi dine personlige opplysninger?

Rahmqvist ivaretar et høyt sikkerhetsnivå for dine personopplysninger og tar passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, formidling eller ødeleggelse.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer dataene så lenge som nødvendig for å oppfylle formålet som informasjonen ble samlet inn for, eller for å utføre våre forpliktelser og så lenge det kreves i henhold til lovpålagte lagringstider.

Hva gjør vi med informasjonen?

Tilby, utføre og forbedre produkter og tjenester. All data brukes til å tilby, utføre og forbedre våre produkter og tjenester til våre kunder.

Dine rettigheter

Du som er registrert hos oss har flere rettigheter som du bør vite om:

- Du har rett til å motta et registerutdrag.

- Du har rett til å få korrigert dine personopplysninger hvis de er uriktige, ufullstendige eller villedende og har rett til å begrense behandlingen av personopplysninger til de blir endret.

- Du har rett til å bli glemt, men sletting av personopplysninger kan ikke gjøres hvis det kreves for å oppfylle avtalen eller hvis annen norsk eller europeisk lov, domstol eller myndighetsvedtak sier noe annet, og hvis det er basert på legitim interesse. Hvis du finner ut at det ikke er berettigede grunner eller at legitim interesse er feil, har du rett til å innvende mot behandlingen.

- Du har også rett til å trekke tilbake samtykke, sende inn en klage på behandlingen til Datatilsynet og innvende mot direkte markedsføring.

Endring av policy for databeskyttelse

Vi kan oppdatere denne personvernregelen. Vi vil kunngjøre endringen på www.rahmqvist.no og også kunngjøre endringene vi har gjort i databeskyttelsespolitikken. Du kan alltid kontakte oss hvis du vil ha tilgang til tidligere versjoner.

Kontakt oss

Vi har en utpekt person som er ansvarlig for spørsmål om databeskyttelse. For spørsmål angående personvern og databeskyttelse, kontakt oss på info.se@rahmqvist.no

Denne hjemmesiden benytter cookies for at du skal få en bra opplevelse av hjemmesiden. Les mer
Ikke godkjenn
Godkjenn cookies