Gi lyd fra deg!
Vi vil at alle skal ha en Happy Workday. Våre møter er kostnadsfrie, og det finnes alltid en spesialist tilgjengelig i ditt område. Legg igjen din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg!
Jeg er ikke en robot!
Du må godkjenne før du sender!
Jeg samtykker i at Rahmqvist kan administrere mine personopplysninger i samsvar med databeskyttelsesforordningen (GDPR). Jeg aksepterer også Rahmqvists retningslinjer for databeskyttelse
Takk [name], vi kontakter deg så snart som mulig.
Om ulykken er ute på arbeidsplassen

Selv om vi lever i et samfunn som stadig blir tryggere oppstår det noen ganger ulykker på jobb. Dette kan være alt fra små kutt som må rengjøres og lappes, til ulykker eller akutt sykdom som krever rask behandling og tilkalling av ambulanse.

Å ha gode rutiner og kunnskap, være forberedt og ha riktig utstyr gjør arbeidsplassen tryggere samt at du og kollegene dine kan gjøre et riktig og raskt inngrep som kan redusere skadeomfanget og til og med redde liv hvis en ulykke oppstår.

FØRSTEHJELPSUTSTYR

En viktig del for en trygg arbeidsplass, og for å kunne hjelpe deg i tilfelle en ulykke, er førstehjelpsutstyr. Utstyret skal være godt synlig og merket, og alle ansatte, inkludert vikarer, må vite hvor utstyret er plassert og hvordan de skal bruke det. For at du skal kunne hjelpe noen raskt og riktig i tilfelle en ulykke, bør utstyret blant annet inneholde:

• Plaster, sårvask og kompresser
• Blodstoppere
• Brannskadeutstyr
• Øyedusj/-skyll
• Hjertestartere

I en godt sammensatt førstehjelpsskrin kan utstyret både reparere mindre sår og skader, samt bidra til å redusere skader og også redde liv mens man venter på profesjonell hjelp hvis noe mer alvorlig skulle ha oppstått. Det kan også være verdifullt å legge til en egen øyeskyll eller flere typer plaster for å spesialtilpasse utstyret. Legg ved førstehjelpsutstyret informasjon som nødnummer og taxitelefonnummer, arbeidsplassadresse (ikke alltid lett å huske i en stressende situasjon) og helst også en rutebeskrivelse som bidrar til at redningsmannskapene kan komme raskere på plass. Utse også en person som er ansvarlig for å fylle på utstyret når det er nødvendig og som samtidig kontrollerer at alt fungerer.

Det du personlig kan gjøre for å være godt forberedt om noe skulle skje, er å finne ut hvor førstehjelpsutstyret er plassert, hvordan du bruker det, hvilke prosedyrer som gjelder og hvem på arbeidsplassen som er opplært i å gi førstehjelp.

HANDLE RASKT OG RIKTIG GJENNOM Å VÆRE FORBEREDT

Å ha godt og riktig utstyr er viktig, men å vite hvordan du bruker det er minst like viktig. Når en ulykke oppstår, nøler mange fordi de ikke vet hvordan de skal oppføre seg. Med riktig kunnskap føler du deg tryggere, sikrere og kan handle raskt. Dette kan være avgjørende hvis noe mer alvorlig skjer. Arbeidsgiveren er ikke bare ansvarlig for utstyret, men også for at alle blir informert om hvordan førstehjelp er organisert. Hvem gjør hva hvis noe skjer? Hvordan hjelper du kollegaen din i tilfelle en ulykke? Hvis du ikke er sikker på dette, spør! Hvis det ikke er rutiner og informasjon, husk at en førstehjelpstrening for personalet er en billig livsforsikring som kan redde liv. Jo flere som har kunnskap om hvordan de skal handle, jo tryggere vil det være på arbeidsplassen.

Tilbake til Stories
Denne hjemmesiden benytter cookies for at du skal få en bra opplevelse av hjemmesiden. Les mer
Ikke godkjenn
Godkjenn cookies